راهکار هوشمند برنامه ریزی پخش مسیربندی بهینه مدیریت ناوگان

با کریوت عملیات پخش خود را به سادگی و در چند ثانیه برنامه ریزی کرده و ظرفیت فروش خود را افزایش دهید. به کمک الگوریتم­ های هوش مصنوعی پیشرفته ما مسیربندی پخش خود را بهینه ­سازی کنید، سطح رضایتمندی مشتریان را ارتقا دهید و بر روی ناوگان خود نظارت مستمر و کامل داشته باشید.