کارشناس بازاریابی – Marketing Specialist

کریوت یک شرکت دانش بنیان در حوزه IOT و تولید نرم افزار و سخت افزارهای مربوط به مدیریت ناوگان و توزیع است. اگر شما با بازاریابی B2B و B2C آشنا هستید و در انواع روش‌های بازاریابی تخصص دارید، خوشحال می‌شویم رزومه‌تان را دریافت کنیم.

مهارت های تخصصی مورد نیاز:

   • درک کامل از دانش بازاریابی و اصول عملیاتی بازاریابی و بازارسازی B2B
   • توانایی تدوین و پیاده‌سازی مارکتینگ پلن 
   • توانایی سازمان‎دهی و اولویت‌بندی بالا در فعالیت‌ها 
   • توانایی راه اندازی کمپین های تبلیغاتی 
   • توانایی بالا در مستندسازی و تدوین و ارائه گزارش های تحلیلی و کاربردی بازاریابی 
   • توانایی شناسایی کانال‌های موفق در بازاریابی
 • اطلاعات شخصی

 • پروفایل کاری