نوشته‌ها

هزینه‌های برنامه‌ریزی توزیع و مسیربندی دستی

آیا می‌دانید برای هر ریالی که شما در برنامه‌ریزی مسیر و ردیابی GPS سرمایه‌گذاری می‌کنید، سه برابر آن را در بازدهی سرمایه‌گذاری مشاهده خواهید کرد. بنابراین، اگر شما از برنامه‌ریزی دستی مسیر خسته شده و می‌خواهید در زمان و انرژی خود صرفه‌جویی کنید، …

برنامه‌ریزی یا بهینه‌سازی مسیر؟

وقتی صحبت از مسیریابی و لجستیک می‌شود، یک سوءتفاهم رایج در مورد دو اصطلاح «برنامه‌ریزی مسیر» و «بهینه‌سازی مسیر» به وجود می‌آید. در حالی که این دو اصطلاح گاهی اوقات به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته می‌شوند اما حقیقت این است که تفاوت‌های زی…