ویژگی ها

راهکاری جامع برای تمامی

نیاز های عملیات لجستیکی شما

۱

بهینه سازی برنامه پخش

حواله ساز اتوماتیک
مسیربندی بهینه
اطلاع رسانی به مشتری
امضای الکترونیک
لینک پیگیری محموله
داشبورد نظارت بر عملیات
یکپارچه سازی از طریق API
شخصی سازی برنامه پخش
گزارش تجمیعی

۲

نظارت مستمر بر ناوگان

ردیابی لحظه ای
مدیریت سوخت
پنل مدیریت ناوگان
ناحیه بندی جغرافیایی
گزارش جامع ناوگان
نظارت بر رفتار راننده
تاریخچه استفاده از هر خودرو
تعیین شیفت کاری
اعلانات هوشمند
اپلیکیشن رانندگان کریوت

۳

بهینه سازی برنامه پخش

موقعیت یابی
تحلیل رفتار راننده
قابلیت نصب سنسورهای مختلف
بازیابی خودرو پس از سرقت
صدور فرمان خاموش و روشن شدن خودرو
قابلیت ذخیره 65 هزار لاگ

برنامه ریزی بهینه پخش

هزینه های عملیات پخش خود را کاهش داده و ظرفیت فروش خود را بالا ببرید

cariot-visuals-3-4-1
vector-icon-4

حواله ساز اتوماتیک

vector-icon-4

حواله ساز اتوماتیک

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-icon-4

مسیربندی بهینه

vector-icon-6

مسیربندی بهینه

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-icon-4

اطلاع رسانی به مشتری

vector-icon-7

اطلاع رسانی به مشتری

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-icon-9

امضای الکترونیک

vector-icon-9

امضای الکترونیک

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-icon-5

لینک پیگیری محموله

vector-icon-5

لینک پیگیری محموله

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-icon-8

داشبورد نظارت بر عملیات

vector-icon-8

داشبورد نظارت بر عملیات

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-icon-1

اطلاع رسانی به مشتری

vector-icon-1

یکپارچه سازی از طریق API

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-icon-2

شخصی سازی برنامه پخش

vector-icon-2

شخصی سازی برنامه پخش

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-icon-3

گزارش تجمیعی

vector-icon-3

گزارش تجمیعی

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


مدیریت ناوگان

از کوچکترین جزئیات ناوگان خود باخبر شوید

cariot-visuals-2-1-1
vector-second-9

ردیابی لحظه ای

vector-second-9

ردیابی لحظه ای

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-second-8

مدیریت سوخت

vector-second-8

مدیریت سوخت

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-second-7

پنل مدیریت ناوگان

vector-second-7

پنل مدیریت ناوگان

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-second-5

ناحیه بندی جغرافیایی

vector-second-5

ناحیه بندی جغرافیایی

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-second-6

گزارش جامع ناوگان

vector-second-6

گزارش جامع ناوگان

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-second-3=4

نظارت بر رفتار راننده

vector-second-3=4

نظارت بر رفتار راننده

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-second-1

تاریخچه استفاده از هر خودرو

vector-second-1

تاریخچه استفاده از هر خودرو

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-second-2

تعیین شیفت کاری

vector-second-2

تعیین شیفت کاری

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-second-3

اعلانات هوشمند

vector-second-3

اعلانات هوشمند

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


ردیاب GPS خودرو کریوت

در هر لحظه از موقعیت جغرافیایی خودرو خود باخبر باشید

cariot-visuals-1-1-1
vector-second-9

موقعیت یابی

vector-second-9

موقعیت یابی

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-second-3=4

تحلیل رفتار راننده

vector-second-3=4

تحلیل رفتار راننده

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-third-1-1

قابلیت نصب سنسورهای مختلف

vector-third-1-1

قابلیت نصب سنسورهای مختلف

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-third-2-1

بازیابی خودرو پس از سرقت

vector-third-2-1

بازیابی خودرو پس از سرقت

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-third-3-1

صدور فرمان خاموش و روشن شدن خودرو

vector-third-3-1

صدور فرمان خاموش و روشن شدن خودرو

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


vector-third-4-1

قابلیت ذخیره 65 هزار لاگ

vector-third-4-1

قابلیت ذخیره 65 هزار لاگ

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


نظرات مشتریان

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

محمد محمدی

کارشناس فروش

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

محمود دولت آبادی

مدیر پروژه

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

محمد زارعی

فوندر بتا گروپ

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

امیر معینی

کوفوندر الفا گروپ

به ناوگان کریوت بپیوندید

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و

طراحی گرافیک گفته می‌شود.