اپلیکیشن رانندگان کریوت

اپلیکیشن نسخه رانندگان کریوت به عنوان واسط مدیر توزیع و تیم پخش عمل می‌کند. پس از اتمام برنامه­ ریزی و مسیربندی هوشمند توزیع کریوت، حواله ماموریت های هر راننده به صورت دقیق و با ذکر جزئیات برای او از طریق این اپلیکیشن ارسال می­‌شود

اپلیکیشن بیمه پیمایشی کریوت

با استفاده از این اپلیکیشن، شما می‌توانید ضمن اطلاع از میزان شارژ باقیمانده بسته پیمایشی خود، از موقعیت لحظه‌ای خودروی خود باخبر شوید. همچنین دسترسی به تاریخچه سفرهای قبلی و میزان مسافت طی شده در هر روز از دیگر ویژگی‌های این اپلیکیشن است.