پروژه نصب 15 دستگاه کریوت، پخش حسینی بابل

پروژه نصب 15 دستگاه کریوت، پخش حسینی بابل معرفی شرکت: شرکت پخش حسینی یک شرکت پخش با ناوگان یخچال‌دار در سطح استان مازندران می باشد. هدف از این پروژه افزایش بهره‌برداری ناوگان عملیاتی به میزان 20 درصد است. خدمات ارائه شده جهت مدیریت هوشمند …