نوشته‌ها

اهمیت گزارش‌دهی و تحلیل در مدیریت توزیع

در حالت برنامه‌ریزی مداوم، مسیربندی و ردیابی، ممکن است زمان کمی برای تجزیه و تحلیل وجود داشته باشد. گزارش‌دهی یا تحلیل یک بخش مهم از کسب و کار مدیریت ناوگان است و موضوعی است که مالکان کسب و کار و ذی‌نفعان کلیدی اغلب با آن مشکل دارند. اغلب د…